НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКСО ДРУЖЕСТВО "САМОСЪЗНАНИЕ"

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

НАСДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО "САМОСЪЗНАНИЕ"- БУРГАС

ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2011г. до 31.12.2011 г.

  Ние, от Независимо женско дружество "Самосъзнание", работим по три основни дейности на добра воля, без никакви лични облаги:

-Благотворителна;

-Образователна;

-Културна.

Независимо женско дружество „Самосъзнание" подкрепя деца от Бургас: социално слаби семейства, деца от домовете за деца, болни деца, деца с увреден слух, незрящи деца, методическа помощ при подготовката им за образователния процес, както и оздравителен и културен процес за деца, пострадали от екологична катастрофа.

Независимо женско дружество „Самосъзнание" е учредител и съорганизатор на фолклорна детска школа за български народни песни към Дома за деца "Ал. Г. Коджакафалията" – Бургас. Независимо женско дружество "Самосъзнание" притежава структурирана мрежа от доброволки,която подпомага децата с образователна и възпитателна цел. Подкрепя и се грижи за деца-сираци като осигурява материално подпомагане и методическа помощ за продължаване на обучението им, както и консултиране за професионалното им ориентиране.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Организирахме и проведохме благотворителна акция. Помогнахмес дрехи пострадалите от наводнението в с. Бисер, като дрехите (три кашона с дрехи) предадохме в Дирекция „Социално подпомагане" - Бургас.

Женско дружество „Самосъзнание" има представител в Обществения съвет за интеграция на хората с увреждания на територията на област Бургас.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

От няколко години работим по възстановяването на Дневния детски дом, основан от женско дружество „Самосъзнание" през 1927 г. в Бургас за децата на социално слабите семейства. През 1934 г. женско дружество „Самосъзнание" построява сграда, находяща се на ул."Вола" № 3 (пл."Баба Ганка"), където се премества детския дом и просъществува до 1944 г. През 1950 г. сградата е национализирана.

От 11 години насам, въпреки нашите искания да възстановим Дневния детски дом за децата на социално слабите семейства от Бургас, сградата стои заключена и необитаема. Готови сме с Учебните програми по образователните модули, имаме издаден Лиценз за работа с деца от ДАЗД-София. Децата на Бургас имат нужда да бъдат обучавани на полезни дейности в извън учебното им време. Вече има и родители, които се интересуват кога Дневният детски дом „Жени Божилова Патева" към Независимо женско дружество „Самосъзнание" ще отвори врати за тяхните деца.

Сформиран е екипът от преподаватели, служители и доброволци, както и програмите за обучение на децата.

Също така, за съжаление осигурените помещения на ул. „Странджа" 28, 2 етаж в центъра на Бургас от Община Бургас все още не са ремонтирани, въпреки че обектът беше включен от Община Бургас към програма като социален.

1.Община Бургас субсидира женското дружество с 1000 лв. с цел подпомагне дейността ни при работа с децата от социално слаби семейства. Субсидията беше направена в два транша по 500 лв. Благодарение на това разкрихме две школи за деца - „Етикет за тинейджъри" и Школа за популяризиране на българския фолклор.

Работата на преподавателите с децата от двете школи завърши успешно.

-Школа по „Етикет за тинейджъри"

Ръководител на школата е г-жа Господинка Писарова-Стоева – педагог по етика и естетика, философия. Групата се състои от 12 деца. Занятията се провеждат в конферентната зала на хотел „Атаген".

-Школа за популяризиране на българския фолклор

Ръководител на школата е г-н Коста Божанов – музикален педагог. Групата се състои от 14 деца. Занятията се провеждат в Дома за деца „Ал. Г. Коджакафалията".

-На 29.11.2011 г. двете школи на общоградско тържество, организирано от Независимо женско дружество„Самосъзнание", представиха спектакъл, където пред обществеността показаха своите постижения в резултат на проведеното обучение. Тържеството се проведе в зала „Изток" на Бургаския свободен университет. За целта залата бе предоставена безвъзмездно от Бургаския свободен университет. Медиите отразиха проведеното събитие.

В резултат на проведения курс децата от Школата по „Етикет за тинейджъри" допълниха част от знанията си по етикет на поведение у дома и на обществените места, социалните контакти, хранене, разговор по телефона, Интернет етикет и др.

В резултат на проведения курс децата от Школата за „Популяризиране на българския фолклор" постигнаха следните резултати:

-Обучение на децата на български народни песни, съхраняване на българщината, патриотизъм.

-Придобиване на начална музикална култура и изпълнителски умения. Осмисляне на свободното време на децата, участници в школата.

-Насочване в музикално училище с цел развитие на уменията им като изпълнители на българските народни песни.

2.Участие с два доклада в Международната научна конференция на 6-7 юни 2011 г., организирана от Съюза на учените в България, клон Стара Загора:

-„ПРОСВЕЩЕНИЕТО И ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ – ЦЕЛ И СМИСЪЛ НА ЖИВОТА НА НАЙ-ЗАСЛУЖИЛАТА ЖЕНА НА БЪЛГАРИЯ – част І", доц. д-р Снежана Стоянова, Председател на Независимо женско дружество „Самосъзнание"-Бургас, Член на Управителния съвет на Българския женски съюз – София.

-„ПРОСВЕЩЕНИЕТО И ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ – ЦЕЛ И СМИСЪЛ НА ЖИВОТА НА НАЙ-ЗАСЛУЖИЛАТА ЖЕНА НА БЪЛГАРИЯ – част ІІ", доц. д-р Снежана Стоянова, Председател на Независимо женско дружество „Самосъзнание"-Бургас, Член на Управителния съвет на Българския женски съюз – София.

3.Присъден е издателски идентификатор (код) в системата ISBN на Независимо женско дружество "Самосъзнание

Направена е предпечатна подготовка на книгата „ИСТОРИЯТА НА БУРГАСКОТО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „САМОСЪЗНАНИЕ".

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

Намираме време и за тържества, организирани за членките на дружеството - Бабин ден, Коледа, Великден, 8-март деня на жената, Първа пролет, годишния празник на женското дружество 23 юни и др.

Проведохме общоградско тържество по случай 135 години от рождението на най-заслужилата жена на Бургас и България – Жени Божилова Патева. Жени Божилова Патева е основателката и първата председателка в продължение на 20 години на Бургаското женско дружество „Самосъзнание" (от 1905 г. до 1925 г.).

Тържествотосе състоя в Бургаския свободен университет – зала „Изток" – първи етаж от 17.30 ч. на 29 ноември 2011 г. (вторник).

В програмата на тържеството бяха включени:

-Филм за живота и дейността на Жени Божилова Патева.

-„Историята на Бургаското женско дружество „Самосъзнание" – книга, посветена на Жени Божилова Патева, на нейните съмишленички и последователки.

-Концерт-спектакъл на децата от Школите към Независимо женско дружество „Самосъзнание" – Школата за фолклорни български песни с художествен ръководител г-н Коста Божанови Школата за „Етикет за тинейджъри"с ръководител г-жа Господинка Стоева и група за стари градски песни към Народно читалище „Асен Златаров" – Бургас с ръководител Александър Перперлиев.

Средствата за детските школи, както и провеждането на тържеството бяха осигурени от Община Бургас.

Залата бе осигурена отБургаския свободен университет.

Бургазлии се присъединиха към нас и заедно отпразнувахме и отдадохме почит на Жени Божилова Патева – почетен гражданин на гр.Бургас – „посмъртно".

Ние се познаваме добре, едно голямо семейство сме от задружни и сплотени жени, радостите и болките споделяме заедно.

Като цяло Управителният съвет и Контролната комисия работят добре в екип, успешно се справят със задачите всеки според свободното си лично време, с което разполага.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

По отношение на финансовата дейност приходите основно са от членски внос и субсидия от Община Бургас. Разходите за издръжка на дружеството са от членския внос, а даренията отиват по предназначение съгласно волята на дарителя.

За периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.:

Начално салдо към 01.01.2011 г.: 417, 98 лв.

Приходи:1304,00 лв.

Разходи:1158, 09 лв.

Остатък: 563,89 лв.(Петстотин шестдесет и три лева и осемдесет и две стотинки), от които

-515,97лв. в Банка „Алианц"

-47,92 лв. в касата на дружеството.

РАЗХОДИ – 01.I.2011 г. ? 31.ХІІ.2011 г.

Разходен ордер №

Наименование на разходите

Сума, лв.

1.

09/21.01.2011

Копирни услуги

0,70

2.

10/01.02.2011

Пощенски

0,69

3.

11/02.03.2011

Пощенски

2,28

4.

12/17.03.2011

Пощенски

2,43

5.

13/20.04.2011

Такса Удостов. за актуално състоян.

15,00

6.

14/20.04.2011

Копирни услуги

0,34

7.

15/02.06.2011

Такса участие в Межд.конференция

110,00

8.

16/03.11.2011

Хонорар

92,50

9.

17/04.11.2011

Хонорар

92,50

10.

18/02.11.2011

Наем Конферентна зала

300,00

11.

19/03.11.2011

Плащане към бюджета

15,00

12.

20/01.08.2011

Държавна такса издателски код

11,00

13.

21/08.11.2011

Копирни услуги

2,74

14.

22/09.11.2011

Такса Удостов. за актуално състоян.

15,00

15.

23/16.12.2011

Хонорар

85,10

16.

24/16.12.2011

Хонорар

85,10

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info