НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

22 години Независимо женско дружество "Самосъзнание"

 

 

22 години

 

Независимо женско дружество

 

"Самосъзнание"

 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

 

23 юни 1994 г. – 23 юни 2016 г.

 

и 111 години от учредяването му

 

1905 г. - 2016 г.

 

Независимо женско дружество "Самосъзнание"извършва благотворителна,образователна икултурна дейност

*

Независимо женско дружество "Самосъзнание" извършва своите дейности на общинско, областно, национално и международно ниво.

*

Независимо женско дружество "Самосъзнание"провежда благотворителни акции и концерти.

*

Независимо женско дружество "Самосъзнание"провежда литературни четения, здравни беседи, изложби за членките си и гражданите.

*

Независимо женско дружество "Самосъзнание"провежда оздравителни мероприятия за деца и възрастни хора.

*

Независимо женско дружество "Самосъзнание"

като член на Българския женски съюз – София

подпомага движението на българските жени за

гражданска и политическа равнопоставеност.

 

Бургаското женско дружество "Самосъзнание"

е основано през пролетта на 1905 г.

в Бургас от първата председателка на дружеството

г-жа Жени Божилова Патева.

*

Бургаското женско дружество "Самосъзнание"е просъществувало до 1944 г.

*

Дейността на Бургаското женско дружество "Самосъзнание"е възстановена на 23 юни 1994 г.

по идея напредседателката му доц. д-р инж. Снежана Стоянова.

*

От  2009 г.Бургаското женско дружество "Самосъзнание"

усилено работи по възстановяването на Дневния детски дом, основан от женското дружество през 1927 г. за децата насоциално слабите семейства от Бургас. През 1934 г. дружеството построява къща за Дневния детски дом на ул. „Вола" 3 в гр. Бургас (пл. "Баба Ганка"). През 1950 г. имотът е национализиран.

 

    Характеристика на 22 годишния живот на дружество "Самосъзнание"

      Независимо женско дружество "Самосъзнание" с отпразнуването на своята 22 годишнина има за цел да отдаде заслуженото на миналото и да начертае новия път с нов ентусиазъм за бъдещата работа.Четири години след демократичните промени в България ние преценихме, че е необходимо и полезно да възкресим и продължим дейността на създаденото гражданско общество от нашите баби и майки от преди 100 години, без да внасяме модели и образци на такова общество от вън. Така през м.април на 1994 г. се роди идеята за възстановяване дейността на Бургаското женско дружество "Самосъзнание". За утвърждаване на дружеството като здрава и стабилна женска организация неоценима помощ ни оказа бившият "Нефтохим"-АД Бургас с Изпълнителните директори Стефан Неделчев, покойния  Стоян Иванов и Недялко Попов и бургаските медии.

         Днес дружеството наброява 45 жени, уважавани и с авторитет в Бургас-лекари, инженери, учители, физици, историци, икономисти, поетеси, журналистки, певици и др. При нас е и примата на българската естрада Лили Иванова.

Част от дейността на Независимо женско дружество "Самосъзнание" са традиционните благотворителни великденски и коледни акции със съдействието на Младежкия културен център, Читалище "Фар", "В и К", Бургаски свободен университет, БКС, Сладкарска верига "Роза", Сладкарска фирма "Марс", Сладкарска фирма "Делта", ЕТ"Инекс-ДВ", "Хляб и хлебни изделия", "Автотранспорт АД", "Бургасбус", "Летище-Бургас", БТК, "Маринер", ДЗИ, Банка ДСК, "Бургасцвет", ПГСИ "ПеньоПенев", ВЗКАЧС- АЕТОС", ЕТ "САМ", "МИМАКО ООД" и др.; благотворителните концерти с участието на Лили Иванова, Тони Димитрова, Стефан Диомов, Иван Ненков, Мария.Чернаева, Владимир Спасов, Ансамбъл "Китка", ДАНПТ "Странджа" и др.; просветните общоградски здравни беседи, изнесени от д-р Анастасия Димитрова, д-р Люба Павлова, д-р Корсунская, д-р Стоев и др.; литературни четения, представяне на книги, отбелязване на годишнини, изложби, участие на деца от Бургас в международния фестивал "Славянски базар" в Р Беларус и др.; провеждане и участие в национални и международни конференции, свързани с проблемите на жените, семейството и децата; екскурзии до Охрид, Рилски манастир, Сандански, Петрич и Рупите, Котел и Жеравна, Тополица и др.

Независимо женско дружество "Самосъзнание" оказва помощ на нуждаещите се хора от Бургас и Бургаския регион, от страната, както и на деца, пострадали от Чернобилската катастрофа от гр.Витебск, Р Беларус през лятото на 2002 г.

Независимо женско дружество "Самосъзнание" е член на Българския женски съюз-София.

Независимо женско дружество "Самосъзнание" има контакти и провежда съвместни мероприятия с женски организации от Р Беларус и Норвегия.

Председателката на Независимо женско дружество "Самосъзнание" д-р инж.Снежана Стоянова е член на Международната организация "МАШАВ".

Независимо женско дружество "Самосъзнание" даде подкрепата си за кмет на Бургас на г-н Димитър Николов.

Независимо женско дружество "Самосъзнание" през последните няколко години работи по възстановяването на Бургаския дневен детски дом за децата на социално слабите семейства в Бургас.

Дано импулсът, който Независимо женско дружество "Самосъзнание" създаде през 1905 г., се разгори в буен пламък в душите на много и многопоредни поколения

- за постигане задачите на дружеството;

- за утвърждаване в живота творческото дело на културната жена, на свободната майка, на пълноценната гражданка

за слава на Твореца,

за благо на чадата ни,

за полза на Родината ни България.

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info