НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО ...
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Управителният съвет на Бургаско независимо женско дружество "Самосъзнание" свиква Общо събрание на основание чл.11 от Устава на дружеството на 01.03.2021 г. от 18.30 ч. при следния дневен ред: 
Приемане на Отчета за 2020 г. на БНЖД "Самосъзнание". 
Поради създалата се епидемиологчна обстановка, Общото събрание ще се проведе онлайн.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info